Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kalendarz w poczcie NowyInternet.pl

  Poczta w ramach hostingu w NowyInternet.pl oferuje możliwość tworzenia wielu kalendarzy, które można synchronizować pomiędzy urządzeniami (komputery, tablety, telefony) przy pomocy protokołu CalDAV.

  Tworzenie połączenia - synchronizacja CalDAV​

  Aby używać kalendarza w poczcie NowyInternet.pl i synchronizować wydarzenia pomiędzy swoimi urządzeniami, należy utworzyć połączenie CalDAV.

  Aby to wykonać zaloguj się na https://poczta.nowyinternet.pl i wykonaj poniższe kroki:

  Krok 1

  Przejdź do aplikacji Kalendarz (1) i kliknij ikonkę edycji (2) przy widocznym standardowo dostępnym kalendarzu Mój Kalendarz. Możesz również utworzyć nowy kalendarz klikając opcję + (3).

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 1

  Krok 2

  Na kolejnym ekranie wybierz opcję Synchronizacja, aby rozpocząć konfigurację połączenia CalDAV.

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 2

  Krok 3

  Aby utworzyć połączenie CalDAV należy uzupełnić dwa pola:

  – Nazwa wyświetlana (1): zostanie pokazana na wybranym urządzeniu, na którym zostanie skonfigurowany kalendarz;

  Hasło (2): zostanie użyte do zabezpieczenia połączenia.

  Uwaga: podane hasło należy zapamiętać i zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie zostanie ono wyświetlone w kolejnym kroku. W przypadku zapomnienia należy utworzyć nowe połączenie CalDAV

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 3

  Krok 4

  Na kolejnym ekranie zostaną wyświetlone parametry połączenia, które należy wykorzystać przy konfiguracji urządzenia, na przykład telefonu. Tu należy kliknąć Zapisz i można rozpocząć korzystanie z synchronizowanego kalendarza.

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 4

  Synchronizacja kalendarza na telefonie iPhone

  Aby ustawić synchronizację kalendarza CalDAV na telefonie iPhone, należy wykonać poniższe kroki. Warto pamiętać, że widok poszczególnych ekranów może być inny w zależności od używanej wersji systemu iOS.

  krok 1
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 1
  krok 2
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 2
  krok 3
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 3
  krok 4
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 4
  krok 5
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 5
  krok 6
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 6
  krok 7
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 7
  krok 8
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 8

  Po wykonaniu powyższej operacji w aplikacji Kalendarz pojawi się nowo utworzony kalendarza synchronizowany, w którym możliwe jest wykonywanie operacji typu dodawanie wydarzeń, wysyłanie zaproszeń etc.

  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 9
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 10
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 11

  Synchronizacja kalendarza na telefonie Android

  Udostępnienie kalendarza innemu użytkownikowi

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Wysyłanie zaproszeń na spotkania

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.