logo_big
Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kalendarz w poczcie NowyInternet.pl

  Poczta w ramach hostingu w NowyInternet.pl oferuje możliwość tworzenia wielu kalendarzy, które można synchronizować pomiędzy urządzeniami (komputery, tablety, telefony) przy pomocy protokołu CalDAV.

  Tworzenie połączenia - synchronizacja CalDAV​

  Aby używać kalendarza w poczcie NowyInternet.pl i synchronizować wydarzenia pomiędzy swoimi urządzeniami, należy utworzyć połączenie CalDAV.

  Aby to wykonać zaloguj się na https://poczta.nowyinternet.pl i wykonaj poniższe kroki:

  Krok 1

  Przejdź do aplikacji Kalendarz (1) i kliknij ikonkę edycji (2) przy widocznym standardowo dostępnym kalendarzu Mój Kalendarz. Możesz również utworzyć nowy kalendarz klikając opcję + (3).

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 1

  Krok 2

  Na kolejnym ekranie wybierz opcję Synchronizacja, aby rozpocząć konfigurację połączenia CalDAV.

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 2

  Krok 3

  Aby utworzyć połączenie CalDAV należy uzupełnić dwa pola:

  – Nazwa wyświetlana (1): zostanie pokazana na wybranym urządzeniu, na którym zostanie skonfigurowany kalendarz;

  Hasło (2): zostanie użyte do zabezpieczenia połączenia.

  Uwaga: podane hasło należy zapamiętać i zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie zostanie ono wyświetlone w kolejnym kroku. W przypadku zapomnienia należy utworzyć nowe połączenie CalDAV

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 3

  Krok 4

  Na kolejnym ekranie zostaną wyświetlone parametry połączenia, które należy wykorzystać przy konfiguracji urządzenia, na przykład telefonu. Tu należy kliknąć Zapisz i można rozpocząć korzystanie z synchronizowanego kalendarza.

  Konfiguracja CalDAV w Roundcube 4

  Synchronizacja kalendarza na telefonie iPhone

  Aby ustawić synchronizację kalendarza CalDAV na telefonie iPhone, należy wykonać poniższe kroki. Warto pamiętać, że widok poszczególnych ekranów może być inny w zależności od używanej wersji systemu iOS.

  krok 1
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 1
  krok 2
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 2
  krok 3
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 3
  krok 4
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 4
  krok 5
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 5
  krok 6
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 6
  krok 7
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 7
  krok 8
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 8

  Po wykonaniu powyższej operacji w aplikacji Kalendarz pojawi się nowo utworzony kalendarza synchronizowany, w którym możliwe jest wykonywanie operacji typu dodawanie wydarzeń, wysyłanie zaproszeń etc.

  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 9
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 10
  Konfiguracja kalendarza CalDAV na iPhone - krok 11

  Synchronizacja kalendarza na telefonie Android

  Udostępnienie kalendarza innemu użytkownikowi

  Wysyłanie zaproszeń na spotkania